FANDOM


Reman Cyrodiil bol zakladateľ Cyrodilickej ríše z rodu Remanovcov. Reman sa zapísal do dejín hlavne svojim víťazstvom v bitke o Pale Pass. Po tom, ako ich porazil, ho Akavirania uznali ako Drakorodeného a prisahali mu vernosť. Tento moment v cisárskej historiografii figuruje ako moment kedy vznikol legendárny rád Čepele. Je o ňom známe že vlastnil Amulet kráľov a po jeho smrti ho odovzdal svojim následníkom ako dedičstvo. Aj napriek tomu že ho historici často označujú ako cisára, tak samotný Reman tento titul počas celého svojho života neprijal. Meno Cyrodiil taktiež nemá nič spoločného s provinciou Cyrodiil ako takou. Reman toto priezvisko prebral od Ayleidského názvu Cyrod. Mnoho obyvateľov Cyrodiilu ho po jeho vláde začalo uctievať ako Boha avšak je pravdepodobné, že momentálne je jeho uctievanie zakázané, pretože nie je v súlade s podmienkami Zlatobieleho konkordátu. Reman zomrel v roku 1E 2762 a jeho hrobka sa nachádza v Sancre Tor.

Předchůdce:
Titul vytvorený
Hestra (tradične)
143 Cyrodiilský cisár
1E 2703 - 1E 2762
143 Nástupce:
Kastav
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.