FANDOM


Reman Cyrodiil III (1E 28?? - 1E 2920) bol posledným vládcom Remanskej Ríše po Cisárovi Remanovi Cyrodiilovi II. Smrť jeho a jeho syna, Juileka Cyrodiila, zažali koniec Prvej Éry a začiatok Druhej Éry. Počas jeho života sa oženil s Cisárovnou Taviou a bojoval vo Vojne Štyroch Účtov (Four Score War) v Morrowinde. Je možné, že nejaký druh regenta, alebo Vládcu vládol Ríši v medzere medzi smrťou Remana Cyrodiila II a nástupom Remana Cyrodiila III.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.