FANDOM


Riglametha se každoročně slaví 12. západu v Hammerfellu[1][2]. V banthanském nářečí z Yoku 'riglametha' znamená 'vděčná nabídka'[1]. Je to festival oslavující požehnání, která bohové poskytli obyvatelům Lainlynu, během něhož se hrají hry z minulosti města, převážně příběh o Ghraewajovi.[1]

Zdroje

  1. 1,0 1,1 1,2 Ghraewaj a Harpie
  2. (Vylepšený) Císařský průvodce Tamrielem: Hammerfell
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.