FANDOM


Rimmen (Arena)

Rimmen je mesto v Elsweyri. Je to jedna z niekoľkých lokácií, ktoré môže Večný Šampión objaviť v The Elder Scrolls: Arena.

História

Rimmen

Keď boli ľudia ešte v primitívnom štádiu, karavány Khajiitov už došli tak ďaleko, ako je dnes Rimmen. Počas Interregna sem utiekli Akavírski utečenci a pravdepodobne založili Rimmen. Keďže sa usadili na hranici Elsweyru, začali byť títo ľudia známi ako Rim Men. Neskôr sa spojili s Cyrodiilom vo vojne proti Kamalu v snahe opätovne sa spojiť s Ríšou, nakoniec však znova museli prejsť pod vládu Manea. V 2E 812 sa znova odtrhli spod nadvlády Manea, avšak neskôr boli zas raz pripojený späť ako vazalské kráľovstvo.

Na konci Druhej Éry Tiber Septim pripojil hraničné územia zahŕňajúc aj Rimmen a zbavil ich všetkých Khajiitov. Neďaleko mesta vybudoval Haly Colossu (Halls of Colossus) v snahe zostaviť Numidium. Vo výsledku sa oblasť zdá byť "otrávená žiariacimi kameňmi". Počas Druhej Éry skupina pochádzajúca z tohto mesta zvaná Jovial Lambasters uctievala Daedrického Princa Clavicusa Vile.

Počas Tretej a Štvrtej Éry sa spievala pieseň o lopte, ktorú dala Kráľovná a jej manžel Rimmenu.

V skorej Štvrtej Ére bol Rimmen pod relatívne stabilnou vládou Vládcu, napriek občianskej vojne, ktorá vypukla v Elsweyri. Je to taktiež jediné miesto vo Východnom Elsweyri, ktoré je priateľské k ľuďom.

Jeho aktuálny stav je neznámy, môžme predpokladať že bolo pripútané k Aldmerského Domíniu tak, ako zvyšok Elsweyru.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.