FANDOM


Rok je časový úsek pozostávajúci z 360 dní v hrách Arena a Daggerfall a 364 dní vo všetkých zvyšných Elder Scrolls hrách. Skladá sa z 12 mesiacov.

 1. Ranná Hviezda (Morning Star) - prvý mesiac roka, považovaný za druhý zimný mesiac.
 2. Slnečný Úsvit (Sun´s Dawn) - druhý mesiac roka, považovaný za posledný zimný mesiac.
 3. Prvé Semeno/Jadro (First Seed) - tretí mesiac roka, považovaný za prvý jarný mesiac.
 4. Dažďová Ruka (Rain´s Hand) - štvrtý mesiac roka, považovaný za druhý jarný mesiac.
 5. Druhé Semeno/Jadro (Second Seed) - piaty mesiac roka, považovaný za posledný jarný mesiac.
 6. Stredný Rok (Mid Year) - šiesty mesiac roka, polrok, považovaný za prvý letný mesiac.
 7. Slnečná Výška (Sun´s Height) - siedmy mesiac roka, považovaný za druhý letný mesiac.
 8. Posledné Semeno/Jadro (Last Seed) - ôsmy mesiac roka, považovaný za posledný letný mesiac.
 9. Hearthfire - - deviaty mesiac roka, považovaný za prvý jesenný mesiac.
 10. Pád Mrazu (Frost Fall) - desiaty mesiac roka, považovaný za druhý jesenný mesiac.
 11. Slnečný Súmrak (Sun´s Dusk) - jedenásty mesiac roka, považovaný za posledný jesenný mesiac.
 12. Večerná Hviezda (Evening Star) - posledný mesiac roka, považovaný za prvý zimný mesiac.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.