FANDOM


Roscrea je ostrov, ktorý bol dobytý Urielom Septimom V. v 3E 271, tri roky po jeho nástupe na trón v 3E 268. Ostrov sa nachádza v Mori Duchov. Bol prvým zo štyroch ostrovov, ktoré boli dobyté Urielom a jeho výpravou. Podľa záznamov mu dobytie ostrova trvalo zhruba 3 roky. Ostrov bol neskôr anektovaný Samotou.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.