Siedma Légia je súčasťou Cisárskej Légie. Počas Druhej Éry bola v regióne Bangkorai, High Rock. Počas Tretej Éry sprevádzala Uriela Septima V na jeho nešťastnej výprave do Akaviru. Neskôr, počas Štvrtej Éry spolu s Pätnástou Légiou bránila Orsinium, keď ho prišli vyplieniť Redguardi a Bretonci. Po vyplienení Orsinia sa tieto dve légie spojili a postavili do cesty útočníkom, aby umožnili utiecť do Skyrimu tým, čo prežili.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.