FANDOM


Sirotčí kámen je orientační bod severně od cesty spojující Helgen a Ivarstead. Pokud se vydáte z Helgenu, před dosažením Falkreathského tábora Bouřných hávů se od cesty odděluje po levé straně stezka. Při cestě z Vorařova sem zase odbočuje stezka za domem Hoda a Gerdur vedoucí jižně.

Sirotčí kámen je domovem vranice a několika čarodějnic, které ji slouží. Jedná se o velký přírodní skalní sloup, na nějž se dá dostat pouze po kmeni spadlého stromu. Je zde přítomen také Očarovávací aparát.

Podle těla spriggana, které je zde k nalezení, se dá soudit, že toto místo slouží k jejich zabíjení a obětování. U padlého stromu jsou rovněž naraženy dvě hlavy sprigganů na kůly.

Sirotčí kámen je rovněž chráněn pastmi na medvědy a několika Ledovými runami.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.