FANDOM


Skutečná podstata orků

Orkové se narodili během pozdních dnů éry úsvitu. Historie je chybně označila mezi zvířecí lid, jako příbuzné goblinské rase, ale ve skutečnosti jsou děti Trinimaca, nejsilnějšího z altmerských duchů předků. Když byl Trinimac pohlcen daedrickým knížetem Boethiahem a přetvořen ve vnitřnostech tohoto zkaženého boha, byli stejně tak přeměněni i orkové. Starobylé jméno pro orky znělo orsimerové, což znamená "vyděděný lid". Nyní následují Malaucha, pozůstatka Trinimaca.

Kdo je Malauch?

Malauch více znám jako daedrický princ Malacath, "jehož sférou je patronát nad všemi zavrženými a ostrakizovanými, slíbenou přísahou a krvavou kletbou." Technicky není daedrickým pánem, ani ostatní daedry ho jako pána neuznávají, ale toto označení je vhodné pro oblast jeho zájmu. Kdysi byl Trinimacem, šampionem pantheonu vysokých elfů, na některých místech populárnějším než Auri-El, který je chránil proti vnějším i vnitřním nepřátelům. Když se Trinimac a jeho stoupenci pokusil zastavit Velothské odštěpenecké hnutí, Boethiah ho snědl. Trinimacovo tělo a duch byli zkaženi a on sám se znovuobjevil jako Malacath. Jeho stoupenci byli rovněž změněni k horšímu. Všemi opovrhováni, zejména nedotčeným Auri-Elem, urychleně prchli do severních pustin poblíž Saarthalu. Bojovali s Nordy a chimery o své místo na světě, ale mnoho toho nezískali. Ve Skyrimu je Malacath nazýván Orkey nebo Old Knocker a jeho bitvy s Ysmirem jsou legendární.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.