FANDOM


Slepí kněží

Modlící se kněží.

Slepí kněží (Moth Priest) jsou členy Řádu Praotce Můry (Cult of the Ancestor Moth), kteří obvykle obývají Chrám Praotce Můry (Temple of the Ancestor Moth) nebo knihovny Bílo-zlaté věže (White-Gold Tower).

Povinnosti

Slepí kněží věří, že jejich svatou povinností je studium Elder Scrolls (Prastaré svitky). Ve svitcích se učí luštit a číst, aby mohli určovat budoucnost a využívat znalostí na pomoc císaři. Hlubší části chrámu, ve kterých pobývají, mají zvýšená bezpečnostní opatření. V boji vynikají s akavirskými (Akaviri Katana) nebo obouručními (Akaviri Dai-Katana) katanami. Někdy mohou kněží vycházet a hledat další svitky pro knihovnu Bílo-zlaté věže.

Kněží ke konci života většinou oslepnou. Obvykle k tomu dochází v důsledku dlouhého studia svitků v kombinaci se stářím. Dexion Evicus nicméně ztratil zrak již na počátku svého života kvůli nedostatečné přípravě před čtením z Elder Scrolls. Mladší členové, kteří ještě vidí v pořádku, většinou pečují o starší, kteří už zcela oslepli.

Známí členové

Bratr Hjar

Bratr Holger

Bratr Hridi

Neznámý slepý kněží

Dexion Evicus

Sestra Terran Arminus

Varen Aquilarios (bývalý člen)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.