FANDOM


Soul Sword bol meč nosený Princom A´torom z Hammerfellu počas Bitky o Hunding Bay. Princ bol s týmto mečom po smrti pochovaný. Počas udalostí v The Elder Scrolls Adventures: Redguard je duša A´tora vložená do tohto meča, preto dostáva názov Soul Sword. Týmto mečom bol zabitý Amiel Richton a Dram na Dwemerskej Vzducholodi vznášajúcej sa nad Stros M´Kai, potom čo tento meč získala Iszara.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.