FANDOM


Soulrest (Arena)

Soulrest je mesto v Black Marsh. Je to jedna z niekoľkých lokácií, ktoré môže Večný Šampión objaviť v The Elder Scrolls: Arena.

História

Úzka rieka, ktorá sa stáča do zálivu neďaleko Soulrestu bola používaná Pirátskym Kráľom známym ako "Červený" Bramman, ako úniková cesta pred Cisárskym námorníctvom.

Soulrest

Vodca Soulrestu, ktorý pomohol Cyrodiilskej Ríši v ich vojne proti Morrowindu, urazil cisára Remana III v 1E 2920, keď mu stúpil na nohu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.