FANDOM


1dd89446a7133a7cdd76da2992b520a0.510x626x1

Speváci Meča (Sword Singers) boli skupinou Yokudanov vedení Frandarom Hundingom. Po Bitke Spevákov opustili ich domovinu a cestovali naprieč oceánom na miesto, ktoré je dnes známe ako Hammerfell.

Speváci Meča boli legendárni šermiari, elita, ktorá bola súčasťou podskupiny známej ako Ansei. Najznámejšia a najuctievanejšia skupina Ansei bola známa ako Rád Diagny. Rád bol vedený Gaidenom Shinjim, prvým majstrom meča (blademaster) a zakladateľom Arény v Imperial City. Kolujú zvesti o tom, že skupina rebelov z Ansei známa ako Hiradirge bola zodpovedná za potopenie a následné zničenie Yokudy, aj keď je možné, že katastrofa bola prírodná.

Zaujímavosti

- Muži, ktorí sa pridali do skupiny boli známi ako "Bratia Čepele (Brothers of the Blade)"

- Ženy, ktoré sa pridali do skupiny boli známe ako "Panny Duchovného Meča (Maidens of the Spirit Sword)"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.