FANDOM


Svoboda (Unbound) je úkol dostupný v The Elder Scrolls V: Skyrim, ve kterém Drakorozený musí uniknout z města Helgen. Úkol slouží jako úvod a poskytuje omezené území, které slouží pro naučení se základních mechanik hry, po němž je svět kompletně dostupný.

Pozadí

Byl/a jsem zajat/a Císařstvím a odsouzen/a k trestu smrti po boku vzbouřenců, Bouřných hávů. Vzali nás do Helgenu, ale předtím, než jsem mohl/a být popraven/a, objevil se drak a na město zaútočil. Potřebuji nějakým způsobem uniknout.

Úkoly

  1. Dostaň se k tvrzi
  2. Vstup společně s Hadvarem nebo Ralofem do pevnosti
  3. Uteč z Helgenu
  4. Najdi nějakou výstroj (Hadvar)
  5. Vezmi si výstroj z Gunjarova těla (Ralof)
  6. Podívej se v sudu po lektvarech (volitelné)
  7. Pokus se vypáčit dveře klece (volitelné)

Průběh

Drakorozený se probudí, s rukami svázanými, na povozu s třemi dalšími, zajatými císařskými vojáky. Povoz pokračuje dále do města Helgen, kde Bouřní hávové, Lokir a Drakorozený jsou dovedeni k jejich popravě.
Ralof: Hej, ty. Konečně jsi vzhůru. Zachtělo se ti překročit hranici, co? A stejně jako nás tě překvapila Císařská léčka. A tamtoho zloděje zrovnatak.
Lokir: Zatracené Bouřné hávy. Skyrim byl klidné místo, než jste se objevili. Říše nás nechávala na pokoji. Kdyby po vás nepátrali, mohlo se mi podařit, toho koně ukrást, a už bych byl na půl cesty do Hammerfellu. Ty tam. Ty a já – my sem vůbec nepatříme. Říše jde po Bouřných hávech.
Ralof: Teď jsou z nás všech bratři a sestry v poutech, zloději.
Císařský voják: Ticho tam vzadu.
Lokir: A tohle má jako být kdo?
Ralof: Pozor na jazyk. Hovoříš o Ulfrikovi Bouřném hávu, skutečnému velekráli.
Lokir: Ulfrik? Jarl z Větrného Žlebu? Ty stojíš v čele povstání. Ale jestli chytili i tebe... Ach bohové, kam nás to vezou?
Ralof: Nevím, kam nás vezou, ale Sovngard už na nás čeká.
Lokir: Ne, to není možné, to prostě není možné.
Ralof: Hej, zloději koní,ze které vesnice jsi ty?
Lokir: Proč tě to zajímá?
Ralof: Poslední myšlenky norda by měly být na jeho domov.
Lokir: Rorikův Dvorec. Já... já jsem z Rorikova Dvorce.
Císařský voják: Generále Tulie! Pane! Kat čeká!
Tulius: Dobře. Tak ať to máme za sebou.
Lokir: Shore, Maro, Dibello, Kynaret, Akatoshi. Svatá Devítko, prosím, pomozte mi.
Ralof: Jen se na něj podívej. Armádní guvernér, generál Tulius. A zdá se mi, že jsou s ním i thalmorští. Zatracení elfové. Vsadím se, že v tom mají prsty. Tohle je Helgen. Kdysi jsem tu znal jedno milé děvče. Zajímalo by mě, jestli Vilod ještě pořád vaří tu medovinu s jalovcovými bobulemi. Ironie. Když jsem byl kluk, hradby a věže Císařství mi dodávali pocit bezpečí.
Haming: Kdo je to, tati? Kam jedou?
Torolf: Běž dovnitř, prcku.
Haming: Proč? Chci se dívat na vojáky.
Torolf: Dovnitř. Hned.
Haming: Dobře, tati.
Císařský voják: Prrr!
Císařský kapitán: Vyveďte vězně z vozů. Pohyb!
Lokir: Proč zastavujeme?
Ralof: Proč myslíš? Konec cesty. Pojďme. Ať na nás bohové zbytečně nečekají.
Lokir: Ne! Počkejte! My nejsme vzbouřenci!
Ralof: Vzmuž se a pohlédni smrti do očí, zloději.
Lokir: Musíte jim to říct! My jsme s váma nebyli! Je to omyl!
Císařský kapitán: Až uslyšíte svoje jméno, vystupte z řady. Jeden po druhém.
Ralof: Říše ty své zatracené seznamy miluje.
Hadvar: Ulfrik Bouřný háv. Jarl Větrného Žlebu.
Ralof: Bylo mi ctí, jarle Ulfriku!
Hadvar: Ralof z Vorařova. Lokir z Rorikova Dvorce.
Lokir: Ne, já nepatřím k povstalcům! To nemůžete!
Císařský kapitán: Stát!
Lokir: Já se nenechám tak snadno zabít!
Císařský kapitán: Střelci! Ještě někdo chce vzít do zaječích?
Hadvar: Počkat. Ty tam. Přistup. A ty jsi kdo?

Tvorba postavy

Tvorba postavy je funkčně podobná té v Oblivionu, ale s většími detaily a lepší úpravou. Rasa, váha, pohlaví a struktura obličeje Drakorozeného mohou být upraveny pomocí posuvníků. Rasa a pohlaví Drakorozeného občas ovlivní, jak na ně budou obyvatelé Skyrimu reagovat.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.