Třetí éra je celkem pátá éra a je poměrně krátká – trvala pouhých 433 let (v této éře se odehrávají čtyři hlavní Elder Scrolls hry). Začala, když Tiber Septim pod vlajkou Císařství dobyl celý Tamriel. Spolu s ním začala i Septimská dynastie. Od začátku Třetího Císařství lidí proběhlo mnoho občanských válek a vzpour proti jejich vládě. Významné události třetí éry zahrnují Nerevarinovo vítězství nad Dagoth Urem a Akulakhanem, druhá erupce Rudé hory a vražda císaře Uriela Septima VII., jež vedla k Vpádu Zapomnění. Oběť Martina Septima během vpádu ukončila jak Septimskou dynastii, tak třetí éru.

Události

První století

 • 3E 1
 • 3E 6
 • 3E 12
  • Encyclopedia Tamrielica je vydána v raných letech vlády Tibera Septima.
 • 3E 20
  • Narozen jednoduše jako Destri ve městě Rihad, jako Destri Melarg se stane známým historikem a překladatelem starých redguardských verší.
 • 3E 38
  • Tiber Septim, dobyvatel a vládce celého Tamrielu po 38 let, umírá a na trůn nastupuje jeho vnuk, Pelagius.
 • 3E 39
 • 3E 41
  • Císař Pelagius je zavražděn Temným bratrstvem. S žádným přímým potomkem, jež by převzal trůn, je koruna předaná jeho sestřenici Kintyře.
 • 3E 48
  • Císařovna Kintyra umírá. Kintyrin syn, Uriel I., je po její smrti korunován. Je to první císař Tamrielu s císařským jménem Uriel.
 • 3E 51
 • 3E 63
  • Vdovec a budoucí císař Pelagius II. se setkává se svojí budoucí ženou, Quintillu, princeznou z Camlornu. Společně údajně porážejí vlkodlaka, který terorizoval její zem.
 • 3E 64
  • Císař Uriel Septim I. umírá a na trůn nastupuje jeho syn, Uriel II., jenž stává se pátým císařem. Bohužel je jeho vláda prokleta epidemiemi a rebeliemi. Soucit zděděný po jeho otci není pro zem dobrý a spravedlnosti je málo.
 • 3E 67
  • Narozena jako druhá ze čtyř dětí, a navíc jako jediná dcera, Pelagia Septima II. se Potema později stala známou jako Vlčí královna.
 • 3E 80
  • Třináctiletá Potema je zaslíbena Mantiarcovi, králi Solitude, pro zlepšení vztahu se severním královstvím.
 • 3E 81
 • 3E 82
  • Uriel II. po své 18leté vládě umírá. Císaře zastupuje jeho syn, Pelagius II. Ten dědí nejen trůn, ale i dluhy svého otce, kvůli jeho špatnému finančnímu a soudnímu vedení.
 • 3E 97
  • Po několika potratech, královna Potema ze Solitude porodí své první a jediné dítě, které pojmenuje po svém dědečkovi – Uriel Mantiarco.
 • 3E 98, 15. večerní hvězdy
  • Císař Pelagius II. umírá po své 17leté vládě, jeho následovník je určen až následující rok.
 • 3E 99
  • Syn císaře Pelagia II., Antiochus, dědí království. Jeho vláda je plná občanských válek, jichž je více něž za vlády jeho praděda, Uriela II.

Druhé století

 • 3E 104
  • Budoucí císařovna Kintyra II. se narodila císaři Antiochovi a jeho druhé manželce, Gysille.
 • 3E 105
 • 3E 109
  • Po deseti letech své vlády, otylý a chlípný císař Antiochus udělal málo, aby zapůsobil na své subjekty kromě svého neuhasitelného hédonismu, jež dával silně najevo.
 • 3E 120
  • Císař Antiochus umírá. Rada starších dala přednost princezně Kintyře před Urielem Mantiarcem, přesto že byl urputně prosazován svojí matkou Potemou.
 • 3E 121
  • Imperial City je ovládnuto za pouhých čtrnáct dní, jelikož dva další útoky odlákaly císařské armády pryč z města. Uriel Mantiarco je prohlášen císařem Tamrielu. Zřekl se příjmení svého otce a bere na sebe jméno Uriel Septim III. Císařovna Kintyra II. je uvězněna v High Rocku, a Tamriel se rozdělil na část, jež je na straně Uriela III. a na část, jež je na straně jeho strýců.
 • 3E 121
 • 3E 123, 23. ledopádu
  • Přestože je nahlášeno, že císařovna Kintyra II. zemřela již v 3E 114, v tajnosti umírá ve své cele až v roce 123. Dvacátý třetí ledopád se později stává Dnem rozbitých diamantů.
 • 3E 127
  • Uriel III. je zajmut během bitvy u Ichidag, v Hammerfellu. Na cestě k soudu do Imperial City přepadává dav lidí jeho kočár a společně s tím ho upaluje. Jeho věznitel a strýc pokračují do Císařského Města, kde se díky vychvalování stává Cephorus císařem. Jeho vláda ovšem není známá ničím jiným než-li válkou. Císařství přistupuje na požadavky o samosprávě od všech vzdálených provincií kromě Elsweyru. Cephorovi trvá dalších deset let porazit svou sestru Potemu.
  • Potema poráží armády svého bratra Magna v bitvě u Falconstar.
 • 3E 131 – rozpuštění Rytířů Devítky
 • 3E 133
  • Destri Melarg, známý redguardský historik a překladatel, umírá ve věku 113 let. Mnoho z jeho děl zůstalo nedokončeno.
 • 3E 137
  • Potema, takzvaná Vlčí královna ze Solitude, umírá během obléhání jejího hradu.
 • 3E 139
 • 3E 140
  • Cephorus nikdy neměl čas na to, aby se oženil, a tak je to jeho bratr, čtvrté dítě Pelagia II., kdo se ujímá trůnu. Císař Magnus je v té době již postarší muž a trestání zrádných králů z války o rudý diamant silně vysává jeho energii.
 • 3E 141
  • Budoucí císař Tamrielu, král Pelagius ze Solitude, je označen za ''příležitostně excentrického'' v Císařských kronikách. Na příkaz svého otce se žení s vévodkyní Katariou z Vvardenfellu.
 • 3E 145, 8. druhé setby
  • Císař Magnus umírá. Pelagius zanechává solitudský trůn své sestře Jolethě. Téměř od samého začátku, se Pelagius III., občas nazývaný Pelagius Šílený, stává známý pro své výstřední chování. Ztrapňuje hodnostáře, uráží důležité krále a jednou ukončí majestátní bál pokusem se oběsit.
 • 3E 150
  • Zakladatel Rytířů Devítky, Amiel Lannus, je viděn naposledy, jak žije samostatný život na převorství jeho zaniklého řádu.
  • Obléhání Abernanitu se udává v Morrowindu.
 • 3E 153, 2. slunečního svitu
  • Poté co byl svěřen ústavu kvůli svému šílenství, za teplé noci po krátké horečce, 34letý císař Pelagius Septim III. umírá ve své cele v chrámu Kynareth, na ostrově Betony. Katariah, vévodkyně z Vvardenfellu a regentská císařovna, se po smrti manžela formálně stává novou císařovnou. Její vláda, jež trvala 46 let, je známá jako jedna z nejlepších v tamrielské historii. Katariah procestuje celé Císařství, což žádný císař po Tiberovi Septimovi neudělal. Napraví většinu škody, kterou porušené aliance a špatná diplomacie způsobili. Občané Tamrielu ji milují, ale mnoho šlechticů nikoliv.
  • Někdy v tomto roce umírá i sir Amiel Lannus při pokusu získat přilbu křižáka ve svatyni křižáka v ayleidských ruinách Vanua.

Třetí století

 • 3E 200
  • Katariina smrt v malé potyčce v Black Marshi se později stává oblíbené téma pro historiky s konspirační myslí. Později se ukáže, že v tom má prsty jistá větev Septimské rodiny. Když se Cassynder po smrti své matky ujímá trůnu, je již ve středním věku a ve špatné kondici.
 • 3E 202
  • Císař Cassynder umírá po 2 letech své vlády. Uriel Lariat, Cassynderův nevlastní bratr a dítě Katarie a jejího Císařského manžela, se vzdal wayrestského trůnu, aby vládl jako císař Uriel IV. Legálně byl Urielem Septimem IV.: Cassynder ho adoptoval do rodiny, když se stal králem Wayrestu. Přes tohle všechno je Uriel IV., pro mnoho obyvatel Tamrielu, Katariin bastard. Uriel nezdědil ráznost své matky a jeho dlouhá 43letá vláda je plná vzpour.
 • 3E 213
 • 3E 247
  • Poslední vítězství Rady starších nad Urielem IV. je posmrtné: odhlasují vydědění Andoraka, syna Uriela IV. Také odhlasují korunovaci Urielova bratrance, Cephora II., jež je více spřízněný s původní Septimskou linií. Tak se dostal k trůnu císař Cephorus Septim II. Bývalý nordský král následně dalších devět let bojuje s těmi, jež jsou Andorakovi oddaní. Rada daruje Andorakovi jedno z královstvích High Rocku, Shornhelm, aby ukončili válku.
 • 3E 249
  • Během vlády Cephorea II. vede Camoran Uchvatitel armádu daeder a nemrtvých válečníků na Valenwood, dobývá celou provincii za pouhé dva roky, a poté se obrací na Hammerfell. Cephorus II. posílá čím dál víc a víc žoldáků do Hammerfellu, aby zastavil Uchvatitelův pochod na sever, ti jsou ovšem buď podplaceni, proměněni na nemrtvé, nebo zabití. Nepřátelství ke zdánlivě neschopnému Císařství neustále roste.
 • 3E 253
 • 3E 266
  • Lord z Reichu Gradkeepu (Anticlere) je smrtelně nemocný a později umírá. To je jeden z důvodů proč je vzdor proti Camoranovi tak pomalý v High Rocku, jenž si až v tento rok všiml Camoranových dobývání. Přípravy do konce roku nezačali.
 • 3E 267
 • 3E 268
  • Uriel V. mění negativní názor lidí na Císařství tím, že začal sérii útoků téměř od samotného začátku své vlády.
 • 3E 271
  • Císař Uriel V. hned na začátku svého tažení dobývá ostrov Roscrea, aby zabezpečil menší ostrovy mezi Tamrielem a Akavirem.
 • 3E 276
  • Císař Uriel V. jako součást svého tažení dobývá ostrov Cathnoquey, aby zabezpečil menší ostrovy mezi Tamrielem a Akavirem.
 • 3E 279
  • Císař Uriel V. jako součást svého tažení dobývá ostrov Yneslea, aby zabezpečil menší ostrovy mezi Tamrielem a Akavirem.
 • 3E 282
  • Císař Uriel V. jako součást svého tažení dobývá Černý přístav na ostrově Esroniet, aby zabezpečil menší ostrovy mezi Tamrielem a Akavirem.
 • 3E 284
  • Císař Uriel V. jako součást svého tažení dobývá ostrov Esroniet, aby zabezpečil menší ostrovy mezi Tamrielem a Akavirem.
 • 3E 285
  • Budoucí císař Tamrielu, Uriel VI., se narodil císaři Urielu V. a jeho manželce Thonice těsně předtím, než císař vyráží na Akavir.
 • 3E 286
 • 3E 288, 23. dešťové ruky
  • Uriel V. vyráží s největší flotilou, kdy sestavenou v historii, na Akavir. Za šest týdnu doráží do Tsaesci.
  • Narodily se císařovy dvě dcery dvojčata, Morihatha a Eloisa.
 • 3E 289, 5. slunečního svitu
  • Tsaesci se pokoušejí zavraždit císaře v Ionith, ale překazí jim to Desátá legie. Císařská provincie Akaviru a okolní moře prožijí neobvyklé počasí.
 • 3E 290
  • Uriel V. je zabit v Akaviru na bojišti u Ionith. Jeho pětiletý syn se stává císařem Urielem VI. Manželce zesnulého císaře a matce nového, Thonice, je dáno omezené regentství dokud Uriel VI. nedospěje. Rada starších drží skutečnou moc, jako v dobách Katariy.

Čtvrté století

 • 3E 307
  • Dvaadvacetiletý císař Uriel VI. získává svolení vládnout. V této době má pouze právo veta, jenž následujících šest let hojně používá.
 • 3E 313
  • Císař Uriel VI. po šesti letech přebírá plnou kontrolu nad říší.
 • 3E 314
 • 3E 319
 • 3E 320
  • Uriel VI. padá ze svého koně a nezachrání ho už ani ti nejlepší léčitelé. Jeho nevlastní sestra, Morihatha, přebírá vládu.
 • 3E 331
 • 3E 335
  • Eloisa, sestra císařovny Morihathy, umírá na horečku.
 • 3E 336
 • 3E 339
  • Vrahové zabíjí císařovnu Morihathu a její synovec, Pelagius IV., se stává císařem.
 • 3E 340
 • 3E 344
 • 3E 345
 • 3E 346
 • 3E 353
  • Narodila se Mynisera, budoucí manželka Lysanda, krále Daggerfallu.
 • 3E 354
  • Lysandus, budoucí král Daggerfallu, se narodil Arslanovi II. a a Nulfage.
 • 3E 360
 • 3E 368
  • Císař Pelagius IV. umírá po 29letech vlády v době, kdy je Tamriel nejblíže ke sjednocení od dob Uriela I. Císař Uriel VII. nastupuje na trůn a pokračuje sjednocování. Zaměřuje se na východní Tamriel, kde mu hodně pomáhá jeho bojový mág, Jagar Tharn.
 • 3E 369
 • 3E 370
 • 3E 372
 • 3E 375
  • Narodil se nejmenovaný hrdina, který daroval klid duši krále Lysanda.
 • 3E 376
 • 3E 377
  • Umírá Arslan II., otec krále Lysanda.
  • Korunní princ Geldall se narodil císaři Urielu VII. a jeho manželce Caule Voriii.
 • 3E 378
  • Císaři Urielovi VII. a jeho ženě se narodil druhý syn, Enman Septim.
 • 3E 380
  • Císaři Urielovi VII. a jeho ženě se narodil třetí syn, Ebel Septim.
 • 3E 381
  • Gothryd se narodil Lysandovi a Myniseře, vládcům Daggerfallu.
 • 3E 38
  • Morgie se narodila královně Barenzii a Symmachovi.
 • 3E 386
 • 3E 389
  • Na tirdas, 1. západu, je císař Uriel VII. zrazen císařským bojovým mágem Jagarem Tharnem a uvězněn v dimenzi, kterou Tharn sám vytvořil. Tím začíná Císařské simulakrum.
  • Elysana se narodila Carolyně a Eadwyrovi, vládcům Wayrestu.
 • 3E 391
  • Barenziin manžel Symmachus umírá.
 • 3E 392
  • Greklith se narodil Camoranovi a Akorithii, vládcům Sentinelu.
  • Umírá Carolyna, královna Wayrestu a žena Eadwyrea.
 • 3E 393
  • Lhotun se narodil Camoranovi a Akorithii, vládcům Sentinelu.
 • 3E 394
  • Někteří tento rok považují za rok, kdy mezi Valenwoodem a Elsweyrem vypukla pětiletá válka.
 • 3E 395
  • V Tamrielu propuká pětiletá válka.
 • 3E 396
  • V Morrowindu propuká arnesianská válka.
  • Jagar Tharn uzavírá dohodu s Mehrunes Dagonem. Tharn mu nabízí kontrolu nad Battlespire.
 • 3E 397
 • 3E 398
  • Nemanželský syn, Calaxes, císaře Uriela VII. podle zvěstí zahájil vzbouření proti císaři. Už o něm nikdo nikdy nic neslyšel; později se někteří domnívají, že byl zavražděn v chrámu Vyvoleného.
  • Učedník se umisťuje druhý v soutěži a je poslán do Battlespire.
 • 3E 399
  • Záhadný šampión poráží Jagara Tharna v žaláři Císařského paláce a osvobozuje císaře Uriela Septima VII. z jeho cely v jiné dimenzi, čímž ukončují Císařské simulakrum.
  • Gortwog gro-Nagorm znovu zakládá národ Orsinia a začíná bojovat za jeho samostatnost.
  • Pětiletá válka končí.

Páté století

 • 3E 400
  • Starověká dunmerská pevnost Kogoruhn na Vvardenfellu je obydlena a vylepšena jako základna Šestého rodu, jehož operace postupně nabývají na síle. Sněťové bouře jsou častější a rozšířenější. Nemoc duše se rozšiřuje v okolí Rudé hory.
  • Princ Arthago ze Sentinelu záhadně zmizí. Podle drbů ho unesl Underking.
 • 3E 401
  • Nulfaga z Daggerfallu zjišťuje přesné umístění Mantelly, srdce Numidia.
  • V Daggerfallu bylo sčítání lidu: současná populace se pohybuje na 110 000.
 • 3E 402
  • Začíná válka o Betony mezi Daggerfallem z High Rocku a Sentinelem z Hammerfellu.
 • 3E 403
  • Smrt Lysanda, daggerfallského krále, ukončuje válku o Betony.
  • Camaron, sentinelský král a manžel královny Akorithi, umírá.
 • 3E 404
 • 3E 405
  • Další záhadná postava je vyslána Urielem VII., aby prozkoumala smrt krále Lysanda a našla dopis, který císař poslal královně Daggerfallu, Myniseře.
 • 3E 407
 • 3E 410
  • Šestý rod se rychle rozšiřuje po Vvardenfellu, kde už má několik základen. Rod využívá pašerácké organizace a spojení, aby rozšířil svůj vliv mezi obětmi narušenými sny poslanými Dagoth Urem.
 • 3E 411
  • Po celém Morrowindu se šíří drby, že Tribunálský chrám brzy začne tažení na všechny Disidentní kněze ve svých řadách.
 • 3E 412
  • Azuřinu hvězdu údajně shání a získá dobrodruh, který následně zrazuje svého partnera a použije hvězdu, aby získal bohatství. Hvězda opět zmizí někdy před 8. slunečním svitem.
 • 3E 414
  • Vvardenfell, dříve odpovědnost Tribunálského chrámu pod císařskou ochranou, silně neobydlený a zaostalý se stává Císařskou provincií poté, co král Llethan odvolává staletí starý zákaz daný Chrámem zaměřený na obchod a osidlování. Na ostrov přichází velké množství Císařských kolonistů a členů Velkých rodů. Dochází k vykořisťování cenných zdrojů jako sklo a ebenit.
 • 3E 415
  • Věří se, že Šestý rod má v každém městě alespoň jednu malou místnost.
 • 3E 417, 9. ledopádu
  • Deformace západu se udává mezi 9. a 11. ledopádem. Čtyřicet čtyři nezávislých královstvích, hrabstvích, baronstvích a vévodstvích v Iliackém zálivu se spojilo v čtyři: Daggerfall, Sentinel, Wayrest a Orsinium.
 • 3E 417
  • Almalexia a Sotha Sil ztrácí artefakty Keening a Sunder přisluhovačům Dagoth Ura. Vivec oba Tribuny zachrání, ale artefakty již nedokáže získat zpět. Bez kontaktu s Lorkhanovým srdcem ubývají na síle. Vnitřní kruh duchovenstva Chrámu začíná mít podezření, že Tribunové silně trpí ze svých ran a demoralizace, ale nedochází jim hloubka problému.
 • 3E 421
 • 3E 421, 14. poslední setby
 • 3E 423
 • 3E 426
  • Loď jménem Předehra se potápí u jižního pobřeží Vvardenfellu, východně od Vivecu.
  • Kvůli vysokým císařským daním a poplatkům se obyvatelé Balmory bouří. Vzpoura je násilím potlačena, ale záznamy o události se liší.
  • Atentátů pořádaných Šestým rodem na Císařské a Hlaaluské zastánce je čím dál víc. Také je více náhlých útoků kultistů a vyšinutých obětí duševní nemoci.
 • 3E 427
  • Oslabená morrowindská vláda je ještě více ohrožena starověkým prokletím Sněti, které se opět line z Rudé hory.
  • 16. poslední setby doráží na císařovo nařízení legendární Nerevarine do Vvardenfellu. Jeho osudem je zabít Dagoth Ura a přinést Morrowindu mír.
  • Po ztrátě svých božských mocí, Almalexia z Tribunálu ztrácí zdravý rozum a zabije svého spolu-Tribuna Sotha Sila. Nerevarine obnovuje meč Indorila NerevaraTrueflame – a používá ho na zabití smrtelné Almalexie v Clockwork City.
  • Jak proroctví předpovědělo, daedrický princ Hircine pořádá rituální lov na zamrzlém ostrově Solstheim, jako to dělá každou éru. Nerevarine je zvolen v tom hrát roli a poráží Hircina v jeho vlastní hře.
  • Je založen Raven Rock.
 • 3E 431
 • 3E 432
  • Císařská geografická společnost vydává třetí vydání Kapesní průvodce po Císařství o velkých změnách od druhého vydání, zvláště po Deformaci západu. Je uvedená v platnost císařem Urielem Septimem VII.
  • Pět let po svém založení má Raven Rock přes 30 obyvatel, všichni jsou odkázáni na ebenitový lom.
 • 3E 433
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.