FANDOM


Třetí éra je celkem pátá éra a je poměrně krátká – trvala pouhých 433 let (v této éře se odehrávají čtyři hlavní Elder Scrolls hry). Začala, když Tiber Septim pod vlajkou Císařství dobyl celý Tamriel. Spolu s ním začala i Septimská dynastie. Od začátku Třetího Císařství lidí proběhlo mnoho občanských válek a vzpour proti jejich vládě. Významné události třetí éry zahrnují Nerevarinovo vítězství nad Dagoth Urem a Akulakhanem, druhá erupce Rudé hory a vražda císaře Uriela Septima VII., jež vedla k Vpádu Zapomnění. Oběť Martina Septima během vpádu ukončila jak Septimskou dynastii, tak třetí éru.

Události

První století

 • 3E 64
  • Císař Uriel Septim I. umírá a na trůn nastupuje jeho syn, Uriel II., jenž stává se pátým císařem. Bohužel je jeho vláda prokleta epidemiemi a rebeliemi. Soucit zděděný po jeho otci není pro zem dobrý a spravedlnosti je málo.
 • 3E 67
  • Narozena jako druhá ze čtyř dětí, a navíc jako jediná dcera, Pelagia Septima II. se Potema později stala známou jako Vlčí královna.
 • 3E 80
  • Třináctiletá Potema je zaslíbena Mantiarcovi, králi Samoty, pro zlepšení vztahu se severním královstvím.
 • 3E 81
 • 3E 82
  • Uriel II. po své 18leté vládě umírá. Císaře zastupuje jeho syn, Pelagius II. Ten dědí nejen trůn, ale i dluhy svého otce, kvůli jeho špatnému finančnímu a soudnímu vedení.
 • 3E 97
  • Po několika potratech, královna Potema ze Samoty porodí své první a jediné dítě, které pojmenuje po svém dědečkovi – Uriel Mantiarco.
 • 3E 98, 15. večerní hvězdy
  • Císař Pelagius II. umírá po své 17leté vládě, jeho následovník je určen až následující rok.
 • 3E 99
  • Syn císaře Pelagia II., Antiochus, dědí království. Jeho vláda je plná občanských válek, jichž je více něž za vlády jeho praděda, Uriela II.

Druhé století

Třetí století

 • 3E 200
  • Katariina smrt v malé potyčce v Černém Močále se později stává oblíbené téma pro historiky s konspirační myslí. Později se ukáže, že v tom má prsty jistá větev Septimské rodiny. Když se Cassynder po smrti své matky ujímá trůnu, je již ve středním věku a ve špatné kondici.
 • 3E 202
  • Císař Cassynder umírá po 2 letech své vlády. Uriel Lariat, Cassynderův nevlastní bratr a dítě Katarie a jejího Císařského manžela, se vzdal wayrestského trůnu, aby vládl jako císař Uriel IV. Legálně byl Urielem Septimem IV.: Cassynder ho adoptoval do rodiny, když se stal králem Wayrestu. Přes tohle všechno je Uriel IV., pro mnoho obyvatel Tamrielu, Katariin bastard. Uriel nezdědil ráznost své matky a jeho dlouhá 43letá vláda je plná vzpour.
 • 3E 213
 • 3E 247
  • Poslední vítězství Rady starších nad Urielem IV. je posmrtné: odhlasují vydědění Andoraka, syna Uriela IV. Také odhlasují korunovaci Urielova bratrance, Cephora II., jež je více spřízněný s původní Septimskou linií. Tak se dostal k trůnu císař Cephorus Septim II. Bývalý nordský král následně dalších devět let bojuje s těmi, jež jsou Andorakovi oddaní. Rada daruje Andorakovi jedno z královstvích Vysoké Skály, Shornhelm, aby ukončili válku.
 • 3E 249
  • Během vlády Cephorea II. vede Camoran Uchvatitel armádu daeder a nemrtvých válečníků na Valenwood, dobývá celou provincii za pouhé dva roky, a poté se obrací na Hammerfell. Cephorus II. posílá čím dál víc a víc žoldáků do Hammerfellu, aby zastavil Uchvatitelův pochod na sever, ti jsou ovšem buď podplaceni, proměněni na nemrtvé, nebo zabití. Nepřátelství ke zdánlivě neschopnému Císařství neustále roste.
 • 3E 253
 • 3E 266
  • Lord z Reichu Gradkeepu (Anticlere) je smrtelně nemocný a později umírá. To je jeden z důvodů proč je vzdor proti Camoranovi tak pomalý ve Vysoké Skále, jenž si až v tento rok všiml Camoranových dobývání. Přípravy do konce roku nezačali.
 • 3E 267
 • 3E 268
  • Uriel V. mění negativní názor lidí na Císařství tím, že začal sérii útoků téměř od samotného začátku své vlády.
 • 3E 271
 • 3E 276
 • 3E 279
 • 3E 282
 • 3E 284
 • 3E 285
 • 3E 286
 • 3E 288, 23. dešťové ruky
  • Uriel V. vyráží s největší flotilou, kdy sestavenou v historii, na Akavir. Za šest týdnu doráží do Tsaesci.
  • Narodily se císařovy dvě dcery dvojčata, Morihatha a Eloisa.
 • 3E 289, 5. slunečního svitu
 • 3E 290

Čtvrté století

Páté století

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.