FANDOM


274

Talosův most

Talosův most je monumentální stavbou, která spojuje městský ostrov, na kterém leží město Imperial City, se zbytkem Cyrodiilu. Dlouhý kamenný most je podpírán pěti mohutnými pilíři a nese tři vysoké pravděpodobně mramorové oblouky. Přes most vede hlavní a nejhojněji využívaná cesta do města.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.