FANDOM


Císař Tamrielské říše
144
Říšský znak
342
Titus Mede II.
První v úřadu Tiber Septim
Poslední v úřadu Titus Mede II.
Sídlo Císařský palác, Císařské Město
Tamrielský císař je vládcem Tamrielské říše. Císařský titul byl původně spojován s cyrodiilskými vládci, když však Tiber Septim sjednotil roku 2E 896 celý Tamriel pod svou vládou a vyhlásil novou Tamrielskou říši a třetí éru, titul cyrodiilského císaře splynul s titulem tamrielského císaře.

Úloha a pravomoci Editovat

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že moc císaře je neomezená a absolutistická, není tomu tak. Císař je beze vších pochyb nejmocnějším mužem v říši, avšak ve velké míře záleží na síle jeho osobnosti a schopnostech, jak moc se dokáže prosadit nad Radou Starších a mnoha vazaly. Rada Starších se těší obrovským privilegiím a moci a je tradičním rivalem císaře o podíl moci ve vládě. Jen několik málo císařů se plně prosadilo na Radou Starších.

Tamrielský císař


  • je nejvyšším velitelem říšských ozbrojených sil
  • má císařské právo veta zákonů, přijatých Radou Starších
  • má právo rozpustit a jmenovat Radu Starších
  • odvolává a jmenuje úředníky v provinciích
  • uzavírá spojenectví
  • v případě nutnosti vede osobně armády do války či bitvy
  • vydává a ratifikuje zákony
  • vyhlašuje válku
  • zapaluje Dračí ohně

Viz také Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.