FANDOM


104

Thalmorské velvyslanectví

Thalmorské velvyslanectví ve Skyrimu se nacházelo v horách, které se tyčí nad Solitude. Velvyslanectví bylo zřízeno pro vyjednávání mezi Altmerským spolkem a císařskou vládou ve Skyrimu. K oficiálním pravomocem velvyslanectví patřil dohled nad dodržováním stanov Bělozlatého konkordátu a tvrdé stíhání všech, kteří nadále uctívali Talose. Říši však zůstávalo to, co se dělo za zdmi velvyslanectví utajeno, sem patřilo například špehování nejvlivnějších osob v zemi, či úkladné vražděný nepohodlných lidí. Nejvyšším velvyslancem byla Elenwen, která často pořádala nákladné slavnosti, kam byli zváni nejmocnější lidé Skyrimu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.