FANDOM


Tiger dragon by alviaalcedo-d4hhdqo

predpokladaný vzhľad Tosh Raka

Tosh Raka bol vodcom Tigrích Drakov z Ka Po' Tunu. Obyvatelia Ka Po' Tunu ho považovali za boha, pretože bol prvým a jediným z ich druhu, komu sa podarilo premeniť na draka. Napriek tomu si zachoval niektoré mačacie črty Ka Po' Tunu. Pod jeho vládou Po' Tun zmenili ich meno na Ka Po' Tun. Jeho hlavným cieľom bolo zničenie Tsaesci a ich civilizácie. Po ich zničení plánoval napadnúť samotný Tamriel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.