FANDOM


Please delete this Page or put the content in the other article named Generál Tulius

Generál Tulius je velitelem legie v říši.Je pověřen ubránit Skyrim před vzpourou zrádce Ulfrica Bouřného Háva.Tulius není ani nebyl pověřen šlechtickým povinostem,takže má na starost správu vojska.Jako velitelem byl pověřen samotným Torrygem,velekrálem Skyrimu,jenž byl zabit Ulfricem.Po nastoupení Elfis na trůn se začalo jednat proti této věci...
Mládí:


I když má jméno Tulius,pochází z Jitřenky,menšího městečka.Po těžkých pracích na Skyrimských planinách se rozhodl studovat.Vydla se do říše,kde po bojích získal titul Velitele královské armády.Na svých taženích utrpěl velké zranění,ale vše se mu vyplatilo.Byl jmenován na Generála říše a měl za úkol spravovat Skyrimskou armádu a potlačovat vzpouru.


Bohužel po smrti Torryga Velekrále Skyrimu se vlády ujala jeho manželka Elfis Jasná,což mělo určitý dopad na celou říši Skyrimu.Bez jakéhokoliv svolení se Generál Tulius sám prohlásil za Správce Skyrimu,což vyprovokovalo Ulfrica,vraha Torryga a začalo se jednat.


Každá strana žel bohu měla jiné názory,což vedlo k válce,kde se mělo rozhodnout co se bude dít v následujících časech.Povídá se,že se Generál vrátil do Jitřenky a naposledy se o něm slyšelo v Římě.Ale protikladem se zase povídá,že zůstal v legii,a po dobytí Hlavního tábor padl.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.