FANDOM


Ulfric Bouřný háv
134.jpg
Jarl Ulfric
Jarl Windhelmu
Doba vlády V úřadu
Otec Velký mědvěd
Narození Ve Windhelmu (pravděpodobně)

Ulfric Bouřný háv je jarlem z Windhelmu a vůdcem povstání Bouřných hávů proti říši. Narodil se jako syn Velkého medvěda, jarla Windhelmu. V mládí studoval umění Thu´um, se Šedovousími v jejich sídle Vyšném Hrothgaru. Když však vypukla Velká válka mezi říší a Altmerským spolkem, opustil Ulfric studia a na straně říše se války zúčastnil. Říše se však poddala spolku a přijala takzvaný Zlatobělý konkordát, který postavil víru v Talose mimo zákon. Ulfric, který se zatím stal po smrti otce jarlem, odmítl tyto nestoudné podmínky přijmout. Ve snaze o nezávislost Skyrimu zašel dokonce tak daleko, že zabil velekrále Torygga, který podle něj představoval symbol slabé říše v zemi.

Životopis Editovat

Mládí Editovat

Ulfric se narodil pravděpodobně ve Windhelmu, jako syn zdejšího jarla, známého prostě jako Velký medvěd. Jako malého chlapce si Ulfrica vybrali Šedovousí, aby jej učili umění řevu, tzv. thu´um. Díky tomu strávil Ulfric svá mladá léta výcvikem v sídle Šedovousích - Vyšném Hrothgaru. Když však vypukla Velká válka mezi císařstvím a Altmerským spolkem, nechtěl Ulfric stát mimo dění a rozhodl se do války zapojit.[1]

V císařské legii Editovat

Během Velké války se Ulfric připojil k císařské legii jako voják a účastnil se války proti Altmerskému spolku. Ulfric byl však zajat Altmery během jejich útoku na Bílozlatou věž. Během výslechu si Altmeři uvědomili, že by jim Ulfric, jako syn jarla Windhelmu mohl být v budoucnosti užitečný, proto jej předali k dalšímu "dotazování" budoucí velvyslankyni ve Skyrimu Elenwen. Thalmor zajistil, aby Ulfric věřil tomu, že informace získané od něj vedly k dobytí Imperial City. Nakonec mu byl umožněn útěk a návrat do Skyrimu.

Markarthský incident Editovat

Během Velké války, vypuklo na Pláních povstání Zapřísáhlých. Císařská vláda i jarl Markarthu byli zoufalí, proto jarl uzavřel dohodu z členy nordské domobrany. Domobrana měla pomoci jarlovi s navrácením jeho držav a výměnou za to jim bylo slíbeno zachování svobody vyznání. O této dohodě se však po uzavřeném míru dozvěděli Altmeři a jarl Markarathu byl v zájmu míru nucen uvěznit všechny členy nordské domobrany. Jejich vůdcem byl právě Ulfric Bouřný háv. Ten rozlíceně prohlásil, že říše nechala Skyrim na holičkách a toho dne se zrodilo povstání Bouřných hávů. V době, kdy byl Ulfric v žaláři v Markarathu, zemřel jeho otec. Ulfric byl tehdy donucen sesmolit smuteční projev na špinavý kus pergamenu a poté ho nechat propašovat ven. Po svém osvobození se Ulfric vrátil do Windhelmu a město jej vítalo se smutkem. Tehdy se Ulfrica zmocnil krom žalu také nevýslovný hněv a touha po odplatě.

Povstání Bouřných hávů Editovat

Jarl Windhelmu Editovat

Jako jarl, vládl Ulfric nad svým panstvím tvrdou rukou. Byl dobře znám pro svou nelibost k cizincům a ani se nesnažil zmírnit rasové napětí ve svém městě. Za jeho vlády byli Dunmeři odděleni od zbytku města v Sněžné čtvrti, která byla posměšně přejmenována na Šedou čtvrť. Obyvatelé také kritizovali jeho rozdílný postup, pokud někdo napadl nordskou vesnici, Ulfric neváhal okamžitě vyslat své muže, aby potrestali viníky. Pokud však někdo napadl skupinu cizinců, Ulfric se situací nezabýval. Argoniané a Khajiiti nesměli do města ani vstoupit.

Zavraždění velekrále Editovat

Po smrti velekrále Istloda byl svolán sněm, kterého se zúčastnil i Ulfric. Úkolem sněmu bylo zvolit nového velekrále, tím se stal proti vůli Ulfrica, Istlodův syn Torygg. Ulfric využil zasedání sněmu a po celou dobu se jej snažil přesvědčit, že je třeba prosadit nezávislost Skyrimu. Svými slovy, kterými měl blízko k velezradě si Ulfric, aniž by to tušil, získal respekt nového velekrále. Podle některých, stačilo aby Ulfric požádal velekrále o podporu a ten by se přiklonil na jeho stranu. Místo toho si však Ulfric zvolil jinou cestu.

Jarl Ulfric se po zasedání sněmu náhle objevil před branami Solitude a žádal velekrále o audienci. Dvořané se v tu chvíli domnívali, že Ulfric přišel požádat velekrále o vyhlášení nezávislosti. Když si však uvědomili, že přišel velekrále vyzvat na souboj bylo již pozdě. Podle nordského zvyku se nedala výzva k souboji, přednesená na dvoře odmítnout. Torygg byl sice vynikajícím bojovníkem, avšak Ulfric využil své Thu'um a zabil velekrále. Takové bylo tvrzení říše a dvora v Solitude. Ulfric sám prohlásil, že to nebyl jeho řev, ale meč, který velekrále zabil. Po tomto činu se rozhořela skutečná občanská válka. Trůn velekrále zůstal neobsazen a Ulfricovi se podařilo uniknout zpět do svého panství.

Útěk z Helgenu Editovat

Po zavraždění velekrále, vypukla občanská válka. Ulfric a jeho Bouřené hávy zahájili ofenzívu proti říši. Při jednom z konfliktů však Ulfric padl do léčky a společně se svými muži se vzdal říši. Jarl byl poté převezen do Helgenu, kde měl být za osobní účasti generála Tullia popraven. Ve chvíli popravy však byla pevnost napadena drakem a jarlovi i jeho vojákům se podařilo uprchnout zpět do Windhelmu. Odkud mohl nadále spřádat své plány proti říši.

Reference Editovat

  1. The Elder Scrolls V: Skyrim, rozhovor s Ulfricem
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.