FANDOM


Ulliceta gra-Kogg z Orsinia bola majstrom mágov zo Spolku Mágov, ktorá žila niekedy v neskoršej Tretej Ére. Bola za používanie necromancie, zatiaľčo Voth Karlyss bol proti. Zákaz necromancie považovala za cenzúru vedomostí. Avšak neskôr sa ukázalo, že Ulliceta bola sama necromancerom a jej názory na túto tému boli len zámienkou na obranu jej činností.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.