FANDOM


UnitedHouses

Zhromaždenie Veľkých rodov

Veľké rody je všeobecné označenie pre najhlavnejšie šľachtické rody Morrowindu. Prakticky fungujú ako Morrowindské politické frakcie. Veľké rody zasadajú v legislatívnej rade známej aj ako Veľký koncil.

Spoločenský význam

Quotebg
"Veľké rody sa navzájom nenávidia. Krádeže, vraždy, prepadnutia - také štandardné veci."
―Hasphat Antabolis
V Dunmerskej spoločnosti sa rody tešia veľkému významu. Ako rodová príslušnosť, tak aj pozícia, ktorú jednotlivec v danom rode drží je rozhodujúcim faktorom v spoločenskom význame daného jednotlivca. Rody prakticky fungujú ako relatívne rovnocenné kasty. Dunmer, ktorý nie je členom žiadneho rodu je spoločensky vnímaný ako odpadlík. Každý jeden rod má iné pravidlá spoločenského správania sa, ako aj socioekonomické zameranie. Konflikty medzi jednotlivými rodmi sú relatívne časté. V časoch neistôt a kríz sa však večne svárlivé rody zjednotia a zvolia si svojho hortátora, ktorého úlohou je odvrátiť krízu a zažehnať nebezpečenstvo. Avšak na to, aby bol hortátor zvolený je potreba súhlas všetkých hláv veľkých rodov čo je samo o sebe veľký politický úspech.

Zoznam rodov

Päť hlavných rodov

Napriek tomu, že rodov existuje oveľa viacej, len tieto dole-vymenované sú považované za Veľké rody. Označenie Veľké rody sa používa len pre rody, ktoré majú zastúpenie vo Veľkom koncile.

Rozpustené rody

Tieto rody boli niekedy súčasťou Veľkého koncilu (a teda možno ich považovať za Veľké rody) avšak buď vyhynuli, alebo boli rozpustené.

Ostatné a menšie rody

Tieto rody neboli nikdy súčasťou Veľkého koncilu a tak ich nemožno považovať za Veľké rody. Mnohokrát sa však jedná o rody, ktoré boli začlenené do nejakého Veľkého rodu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.