Vladár (Potentate) môže byť definovaný ako osoba, ktorá má veľkú moc, alebo autoritu. Ide hlavne o panovníkov či monarchov.

V sérii Elder Scrolls sa vo väčšine prípadov používa toto označenie pri Versiduovi-Shaie, panovníkovi, ktorý vytvoril Spolok Bojovníkov (Fighters Guild) a neskôr legalizoval Zákon o Spolkoch (Guilds Act), čo viedlo k vytvorenie mnohých ďalších spolkov. Vladár Versidue-Shaie a jeho syn vládli Tamrielu v Druhej Ére skoro dvesto rokov. Ďalší cisársky panovník, ktorý mal tento titul bol Kancelár Ocato, ktorý vládol Ríši po obete Martina Septima, ktorá ukončila Septimovskú pokrvnú líniu. Zdá sa, že v Tamrielskej Ríši označuje tento titul celoživotného regenta, ktorý drží v rukách moc v prípade absencie pravého monarchu dynastie.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.