FANDOM


Vojvodca Attrebus bol cisárom Cyrodilickej ríše počas Druhej éry v období medzivládia. Bol samozvaným cisárom. O jeho vláde vieme málo avšak do dejín vstúpil Attrebus hlavne ako cisár, ktorý dal z celého Cyrodiilu vyhnať cudzincov pod hrozbou smrti. To sa mu nakoniec aj čiastočne podarilo keď vyhnal Akavirské rasy (hlavne nasledovníkov Ada'Sooma Dir-Kamala) do Elsweyru kde ich miestni prijali medzi seba. O Attrebovi a jeho potencionálnych deťoch či nástupcoch nemáme žiadne historicky doložené pramene. Je však známe, že Elsweyr spoločne s Dir-Kamalovými vyhnancami nakoniec uzatvorili alianciu, podarilo sa im dobyť Cyrodilickú ríšu. Dir-Kamalovi nasledovníci sa snažili Cyrodilickú ríšu znovuvybudovať avšak v tomto snažení nakoniec zlyhali. Meno ďalších nástupcov na tróne nepoznáme, avšak eventuálne sa stal Cyrodilickým cisárom Cuhlecain.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.