Yagrum Bagarn.png

Yargum Bagarn je rezidentom Corprusária (Corpusarium) a posledným známym žijúcim Dwemerom. Je nakazený Corprusom a dokáže sa hýbať len pomocou modifikovanej spodnej časti tela prostredníctvom Centúrionského Pavúka. Je dobrým priateľom Divaytha Fyra, mocného, starobylého mága, ktorý vlastní Corprusárium a Tel Fyr. Yagrum je autorom knihy Tamrielské Vedomosti (Tamrielic Lore).

História

Počas Prvej Éry bol Yagrum zručný inžinier pracujúci pre Tonálneho Šéfa Architektov Kagrenaca. Keď bolo aktivované Numídium v 1E 700, celá jeho rasa zmizla. Bagarn bol v tom čase v bližšie neurčenej Vonkajšej Sfére a preto nebol efektom zmiznutia zasiahnutý.

Neskôr sa vrátil do Nirnu a šiel do Vvardenfellu. V nejakom období bol nakazený Corprusom, čo malo za následok deformovanie jeho tela a šiel do opatery Divayth Fyra. Stále skúma čo presne sa stalo s jeho rasou.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.