FANDOM


Zákon o cechoch je názov pre významnú legislatívnu úpravu schválenú počas vlády potentáta Versiduea-Shaiea v roku 2E 321. Zákon oficiálne legislatívne ustanovil pozíciu cechov naprieč Tamrielom. Jeho ďalšou úlohou bolo zjednotiť individuálnych remeselníkov a odborníkov do jednej organizácie. Mimoto, zákon formálne založil nasledovné cechy: Cech drotárov, Cech obuvníkov, Cech prostitútok, Cech pisárov, Cech architektov, Cech sládkov, Cech vinárov, Cech tkáčov, Cech potkaniarov, Cech kožušníkov, Cech kuchárov, Cech astrológov, Cech liečiteľov, Cech krajčírov, Cech bardov a Cech právnikov.

Zákon legislatívne upravoval aj postavenie Cechu bojovníkov a Cechu mágov. Tie však boli vytvorené ešte pred schválením zákona.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.