FANDOM


Quotebg
"...Prokaž mi, že si zasloužíš mou přízeň. Po mnoho let žili mí Zapomenutí v míru v Anze. Uctívali mne v temnotě vyžívaje se ve své misérii a špíně..."
Namira[src]


Zapomenutí jsou skupinou mnichu obývajících Angu. Uctívají Daedrického prince Namiru.

Je jich celkem dvanáct, všichni ukryti ve stínech snažíce se vyhnout světlu. Bojí se jakékoliv formy světla a někdy se mu snaží utéci.

Interakce

Namira

Hrdina Kvatche se od následovníků Namiry dozví, že může být vyvolána pouze někým odpudivým. Pokud tedy chce získat její pomoc, musí se učinit méně přitažlivým.

Namira po Hrdinovi chce, aby pomohl skupince jejích uctívačů nacházejících se v blízké Ayleidské ruině – zdá se, že si oblíbili naprostou temnotu, kterou zde našli.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.