FANDOM


Zmluva o Stros M´Kai (Treaty of Stros M´Kai) bol dokument podpísaný počas Druhej Éry po Dobytí Hammerfellu. Zmluva bola vyrobená vodcom rebelov zo Sentinelu, Iszarou a Tiberom Septimom. Výsledkom bolo pripojenie Hammerfellu k Ríši v smere, ktorý vyhovoval Redguardom viac, než stav, keď boli pod Cisárskou vládou.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.